نتایج مسابقات رسمی 1397 نوجوانان
فولادالبرز 9- پرسپولیس گوهردشت 1
زننده گلها: مجید جعفری (4گل)
نیما بهبودی (2گل)
امید پسندیده
مهدی عبدی
امیرحسین جانی 
 
فولادالبرز 4_مهرگستران فجر2
زننده گلها:مجید جعفری (2گل)
عرفان چرخه
نیما بهبودی 
 
شاهین مهر5_فولادالبرز 2
زننده گلها :سینا روحی،رضا سلیمان فلاح 
 
فولادالبرز 1_میلاد ایرانیان2
زننده گل: نیما بهبودی 
 
فولادالبرز 3_پیام کمالشهر 1
زننده گلها: مهدی عبدی، عرفان چرخه، نیما بهبودی 
 
فولادالبرز 1_سنگربانان پدیده 6
زننده گل:نیما بهبودی