نتایج مسابقات رسمی جوانان
فولادالبرز 6_مهر البرز 0
زننده گلها: هادی محمدزاده(2گل)،مجید جعفری،پوریا عباسی، امیرخادم،مهدی سبزه کلیشن 
 
فولادالبرز 0_شهدای دانش آموز 2 
 
فولادالبرز 4 پرسپولیس البرز0
زننده گلها: هادی محمدزاده(3گل)،آرمین امیرخانی 
 
فولادالبرز 0_رویا جوان 5 
 
فولادالبرز 1_ستارگان هما2
زننده گل: هادی محمدزاده 
 
فولادالبرز 0_مقاوم فجر 0 
 
فولادالبرز 3_هدف البرز 0
عدم حضور تیم حریف 
 
فولادالبرز 2_سنگربانان پدیده 2
زننده گلها: مجید جعفری (2گل) 
 
فولادالبرز 2_مهرگستران فجر1
زننده گلها: عرفان چگینی،نیما بهبودی 
 
فولادالبرز 1_آراد سارینا 1
زننده گل :نیما بهبودی