نتایج مسابقات رسمی سال 1399
 فولاد البرز 5   _ ستارگان هما   1
گلها:   آرشام شاکری 2 گل،مبین دنیادیده 2 گل،ارشیا جوشقانی 1 گل
رده زیر 14 سال لیگ 1 استان البرز

فولاد البرز 1  _بهمن کرج   0
زننده گل:  آرشام شاکری
رده زیر 14 سال لیگ 1 استان البرز

فولاد البرز 1  _مهرگستران فجر 4
زننده گل: شایان لطیفی
رده زیر 15 سال کرج